The Kingslist


Voorwoord

De roes heeft de ware gnosis (kennis), versluierd. Het is te vergelijken met dementie. Iemand die aan dementie lijdt is vergeten wie, wat of waar ze zijn. Soms zo ernstig dat ze eigen familie of omgeving niet meer herkennen. Dat is in principe hetzelfde als wat er over de Adam is uitgestort. Het is niet hetzelfde, maar in vergelijking, om een beeld te schetsen zou je het op deze manier kunnen omschrijven.

Waarvan je denkt dat het de realiteit is, is het niets meer dan zinsbegoocheling. Adam ligt nog steeds verdoofd op de plek waar hij in die roes gebracht is. Wij zijn allemaal aspecten van de androgene Adam. Allemaal in de roes verkerende, talrijk om de kans op het ontwaken uit die roes te realiseren, zodat we in de Adam op kunnen staan, of met andere worden, dat we terug kunnen keren naar de eenheid die we Zijn.

De Rib waar over gesproken wordt om de Eva uit te kunnen creëren is niet letterlijk een rib, maar dat staat voor Ribo, of wel het desoxiribonucleïnezuur wat zoveel betekent als DNA. Uit het DNA van Adam werd de vrouw gecreëerd.


Het is een vrij ingewikkelde materie, maar er komt steeds meer kennis vrij over het ontstaan van de mens en wie ons gecreëerd hebben. En ik zeg hebben, want een meervoud van entiteiten die op aarde geweest zijn, waaronder de Annunaki zouden volgens de Summarische kleitabletten geknutseld hebben met ons DNA en deels hun eigen DNA wat wetenschappers betittelen als junk DNA.

De Annunaki zouden van de planeet Nibiru komen, een planeet die ten opzichte van de ons eerder bekende rotatie van de planeten een totaal andere rotatie heeft en eens in de 3600 jaar de aarde passeert. Deze heersers hebben volgens de overleveringen het mensen ras geschapen om als een soort slaven ras de Annunaki te dienen.

Het kan dus heel goed zijn dat zij de Adam in de roes der vergetelheid gebracht hebben.

Ze worden ook wel de gevallen engelen genoemd en kunnen we hen plaatsen als Archonten die naast de demiurg bestaan. En zo staan er meerdere rassen naast de demiurg, waaronder Draconische rassen en reptielachtige wezens. Het zijn ook deze rassen die het duister aanhangen en de mens in zijn greep houd om te voorkomen dat we verlichten en ontwaken uit de roes.

 

Mijn kijk op de zaak.


Even alles in beschouwing nemend aangaande het geheimboek van Johannes en wat er in de wereld afspeelt vanaf het begin, dan zien we hemelse en aardse verhalen die op een of andere manier op het zelfde neerkomen.

Stel: je beeld je in hoe ons lichaam gemaakt is zoals in het geheimboek beschreven staat. De engelen van de Archonten schiepen het lichaam. Die schepping vond plaats op deze aarde, dus is het aannemelijk om te vermoeden dat die engelen in stof aanwezig zijn geweest en dat dit de Anunnaki zijn?

De Anunnaki worden afgebeeld met vleugels en worden ook wel sky people genoemd of letterlijk:
Zij die van boven naar beneden kwamen. Uit de lucht komen vallen, zou je bijna kunnen zeggen.

Deze Anunnaki regeerde 10 tot 100000 jaar op de aarde en het verhaal gaat dat zij, met de vermenging van hun DNA, de mensen schiep, een slaven ras. Dit komt sterk overeen met het Jaldabaoth verhaal, hij maakte ons om hem tot slaaf te kunnen zijn en we gevangen zitten in een vergankelijk lichaam en onwetend zijn over wie we werkelijk zijn.

Het aardse verhaal sluit daar naadloos bij aan.

De Anunnaki worden vaak vergeleken met de gevallen engelen. De schare die bij Jaldabaoth hoort en het duister aanbidden.

In tegenstelling tot het geheimboek van Johannes, wil ik hier meer induiken op het aardse verhaal.

Wie zijn deze Anunnaki? Waar komen ze volgens de overleveringen vandaan? Wat kwamen ze hier doen? Enzovoort.

Nibiru

Nibiru, wordt ook wel planeet X genoemd, of de twaalfde planeet, is een planeet met een cyclus van 3600 jaar het pad van de aarde kruist. Het verhaal gaat dat Nibiru een van de oorden waar de Archontische machten zich ophouden. De plaats van Jaldabaoth schijnt in de Orion regio te zijn.

Nibiru draait vanuit een heel andere hoek om de zon, daarom weten we er niet veel vanaf, al komt er steeds meer informatie naar boven. Zo zouden de bewoners van deze planeet de Anunaki zijn.

De Anunnaki zijn ongeveer 200000 jaar geleden aangekomen.
Dat heeft twee invalshoeken die ik meen te moeten toelichten. Ten eerste het feit zoals in het geheimboek staan hoe Archonten hoogstwaarschijnlijk naar de aarde afdaalde om uit het leem der aarde en DNA aanpassingen de eerste mens in vlees te schapen.

Echter het Anunnaki verhaal, wat er zeker goed op aansluit, beschrijft het zelfde verhaal maar dan vanuit de beschouwing van de individu die het beschrijft.

Ook de reden waarom en waarvoor zij de mens zouden schapen, als een dom slaven ras om goud te delven. Dat is een reden, want de Anunnaki kampte met een probleem. Nibiru zou haar atmosfeer verliezen er vielen gaten in waardoor giftige straling uit het heelal het leven op Nibiru onmogelijk zou maken.

Door goudschild rondom de planeet te bouwen zouden ze de planeet kunnen redden en er zou geen giftige straling meer door.

Zij besloten om een slaven ras te scheppen dat net niet dom genoeg was om te werken, maar zeker ook niet al te veel intelligentie heeft. 

Waarschijnlijk heeft het eerste ras mensen als wel de heerschappij van de Anunnaki op aarde, heel lang goud gewonnen voor er een nieuwe fase aan zou breken. Het verhaal gaat dat sommige Anunaki koningen meer dan 10000 jaar tot wel 30 en 40000 jaar.

We moeten ook niet vergeten dat het enorme reuzen waren, tot 5 x zo groot als de huidige mens.
ook Nibiru is 5 x de grote van de aarde.

De nieuwe fase zou zijn dat Enki en Enlil, twee broers en heersers. Enki wilde de mens upgraden, dat ze intelligente zelfstandig denkende mensen ras zou worden. Enlil wilde de mens dom houden, ze snapte immers niet eens dat ze naakt rondliepen.

De gelijkenis met die van het scheppingsverhaal zoals in het geheimboek weergegeven wordt, is dat Adam en Eva en meerdere met hen ook naakt waren en dat niet door hadden.
wat beschreven wordt als het leven in een paradijs wat wanneer je dit vergelijkt met Enlil die ze dom wilde houden.

Een conflict in Eden zorgde ervoor dat ze uit het paradijs werden gezet. Hier wil Enki ze laten ontwaken uit de leegte en rederneringsvermogen te schenken.

Het conflict is gaande, maar ondertussen heeft Enki de mens geüpgrade toevoegingen van hun DNA vermengt en de mens als het ware opnieuw geschapen.

De bloedlijnen van de koningshuizen is blauw. Het zou het nageslacht betreffen van Anunnaki koningen die over de aarde heerste voordat zij de koningschappen overdroeg aan de mensen van gelijke bloeden.

 

Merovingian Bloedlijn

In de Da Vinci code gaat de Merovingian bloodline terug tot de tijd van Jezus, het zou zijn bloedlijn betreffen, maar dat verhaal klopt niet. het was ook een roman en geen wetenschappelijk ingebouwd iets. zeker niet op dit gebied. Nee, het gaat veel verder terug.

Het gaat om de bloedlijn van de Anunnaki koningen, althans aan het eerste geslacht koningen, half Anunnaki/ half mens nadat de Anunnaki koningen zich terug begonnen te trekken van de aarde. De aarde is inmiddels verboden gebied voor de Archonten, maar dat is een ander verhaal al linkt het zich met de Anunnaki.

In deze bloedlijn spreken we van blauw bloed en dat is niet omdat het groen of rood was.

Het blauwe bloed is reptiliaas bloed. (zie paraaf Reptilians & Draco's)

Deze bloedlijn loopt niet alleen door alle koningshuizen, maar ook in de politieke lijn, vooral bij grote machtsstaten .

Bekent is dat er in ons DNA ook reptielachtige strengen zitten en in ons brein zit het reptielenbrein, helemaal zo gek nog niet om een link te leggen met reptielachtige intelligenties. Reptiel achtige rassen behoren tot de Jaldabaoth clan de Archonten en wanneer zij op aarde de mens uit het leem der aarde en delen van hun DNA geschapen hebben, verklaard dat het feit dat er reptiliaans DNA resten in ons DNA zit.

In China vereren ze de draak omdat zij in de kern het verhaal kennen. Dat zijn geen mythen, maar feitelijke getuigenissen uit de tijd dat er draken en ander reptielachtige wezens de normaalste zaak van de wereld was.

Er zijn goed gezinde en kwaadwillende soorten. Sommige leven op, of liever, in de aarde en andere zijn Archontische entiteiten.

 
Rating: 5 sterren
1 stem