De aura volgens Hendrikus de Gelukkige

 

Er is licht in ieder wezen en dat licht is waarneembaar in alles wat leeft en beweegt. Het goddelijke licht is de levensadem en we herkennen deze bron als de aura, dus de ziel manifestatie, getoond in licht via Kirlian fotografie. Wanneer het lichaam sterft, stijgt het licht, of de levensadem uit boven het lichaam. Wanneer de mens tijdens zijn leven tot de opstanding gekomen is, zal die mens niet meer tot geboorte komen. Deze opstanding geschied in jezelf en ik noem dit tot de vervolmaking van je wezen komen. Al geschied dat al voor je lichaam sterft, mits je de verlichting al bereikt hebt natuurlijk. Wanneer je dit niet bereikt, zul je aan het rad van sterven en geboorte onderhevig blijven en dus keer op keer reïncarneren. De aura is de Bron van Licht, het zielenwezen, de levensadem en je bestaan als mens en ziel.

Het is de ziel. Je kunt het ook zien alsof dit licht gevangen zit in het lichaam en constante strijd voert. Door Kirlian fotografie kunnen we dit licht op de gevoelige plaat vastleggen. Het is waarneembaar hoe het fysieke lichaam omgeven wordt door het licht dat we de aura noemen. God is het licht in de duisternis zegt men wel eens. Deze duisternis is niet zo zeer donker, maar het is de onwetendheid waar de mens in verkeerd, voor hij tot het inzicht komt van wie hij werkelijk is.

Deze onwetendheid is de duisternis waar in de geschriften regelmatig over gesproken wordt als zijnde de duisternis de dood waarin men verkeerd tijdens zijn leven. In de bijbel worden een aantal verwijzingen gemaakt naar de opstanding, waaronder ook het verhaal van Lazarus die opgewekt werd uit de dood. Het was niet een fysieke dood zoals gesuggereerd is, maar een mentaal geestelijke dood, zoals onwetendheid. De opstanding uit die dood is het ontwaken uit de roes van Adam.

De aura is niet voor iedereen zichtbaar. Het is een kwestie van trainen om de aura te kunnen zien in alles wat is. Ook bomen, planten en dieren, zelf de vliegen en muggen hebben deze lichtkrans om zich heen. Ze maken immers deel uit van ons goddelijke wezen. Los daarvan, betrekkende op de mens is de mens in staat om aan te voelen en te bepalen hoe de ander erbij zit. Wanneer iemand depressief is, kun je dat aanvoelen omdat diegene dat uitstraalt. Do ogen weerspiegelen de ziel.

Ook wanneer iemand de vrolijkheid zelve is en goed in zijn vel zit, pik je die gemoedstoestand op omdat deze mens straalt als het licht zelve. Dat komt omdat we allemaal kosmisch energetisch met elkaar verbonden zijn. Alles is één, al denken we van niet.

Alleen door op de woorden te letten, zal het je opvallen wat de letterlijke betekenis is van passages die in het dagelijks leven in de volksmond gebruikt worden om te duiden hoe je je voelt en wat de ware betekenis achter deze dagelijkse uitspraken is.

lekker in je vel zittend.

Daar wordt letterlijk mee bedoeld dat het licht in goede verhouding is verdeeld over het wezen. Dit is op de Kirlian fotografie goed waarneembaar. De aura van een opgewekt persoon straalt, maar de aura van een somber mens straalt lang zo mooi niet. We hebben het hier over fotografie, maar wanneer we op deze wijze ook films op kunnen nemen, dan zijn we in staat om de ziel, het licht of aura op film vast te leggen als het lichaam sterft, of zich in het gewoon dagelijkse leven manifesteert.

Het astrale lichaam verlaat als het ware de fysieke vorm en laat dit voor dood achter. Het is als het uittrekken van een versleten jas.

 

Jezelf voortplanten

Jezelf voortplanten zegt het al. Je bereid een lichaam voor dat in zijn, haar tijd voor jou een lichaam gereed maakt om in te kunnen incarneren.

m.a.w. voortplanting betekent letterlijk  dat je jezelf voort plant. De ziel behoeft een nieuw lichaam en dat zal voorbereid moeten worden om er weer in terug te keren. Reïncarnatie betekent terug in het vlees. Re= her carne= vlees, her-incarnatie is terug in vlees indalen, of her-indaling is het vlees.

Her-indaling zegt ook jezelf opnieuw in laten dalen in het voort geplande lichaam. Jezelf voortplanten dus.

Volgens het Boeddhisme gaat de ziel door het Bardo tot het weer in zal dalen in een nieuwe fysieke vorm om de zielentocht te voltooien.

Na het sterven is de ziel daadwerkelijk 3 tot 4 dagen dood, of zich niet bewust van zijn wezen. Het maakt zich los van het oude lichaam, voor het opnieuw in kan dalen.

Rating: 0 sterren
0 stemmen