De afbeelding impliceert dat Adam Eva naast zich heeft en dat ze samen in de paradijselijke tuin vertoeven. Echter, Het is de droom toestand, een geschapen illusie waarvan wij tot op de dag van vandaag nog altijd in geloven dat we wakker zijn. Niets is minder waar, het is allemaal Maya, of wel zinsbegoocheling. wat werkelijk is, is dat Adam nog altijd in de roes verkeerd waarin hij is ondergedompeld als een narcose om uit een rib de vrouw(Eva) te schapen.


Eigenlijk kun je het vergelijken met de Sims. In hoeverre denken de karakters, die aan kunnen geven waar ze behoefte aan hebben, gelijk aan de verbeeldingskracht van ons mensen? In hoeverre denken de karakters misschien niet of de wereld waarin ze leven de werkelijkheid is en dat wij, degene die hun leven bepalen goden zijn? 

Denk daar maar eens over na...

In werkelijkheid ligt de Adam nog altijd in het Eden in een zeer diepe roes of droomstaat. Al wat hij droomt is de wereld waarin wij door hem leven.  Daarmee is de Adam gevangen en niet in staat om te ontwaken. de droom is zo echt dat hij (wij) menen dat het realiteit is.

De roes zorgt er in wezen voor dat de ziel van de Grote Mensch gevangen kon worden in een lichaam, niet wetende dat het lichaam slechts een holografische vorm betreft in een holografische wereld. 

M.a.w. zijn we allemaal karakters in the matrix, denkende dat we echte wezens zijn.
Maar het enige echte wezen ligt in de tuin van Eden te maffen ook al denkt Adam dat hij wakker is en dat er uit hem een vrouw geschapen is. Dat Eva karakter is wel geschapen in de droomwereld, maar niet uit een rib van Adam, maar uit het ribo ofwel desoxyribonucleïnezuur. Gelijk als de verwijzing, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld, is er hier met het DNA gespeeld. Uit de Adam is DNA onttrokken en vanuit het mRNA zijn er elementen gehaald of toegevoegd die de androgene mens in tweeën zou delen.

anders gezegd, ligt de androgene mens , de Ger Adama in een diepe roes in het paradijs en is er met genetische manipulatie een nieuwe vorm geschapen, bestaande uit de man en de vrouw.

En dan krijg je dit beeld voor ogen, van twee uit één geschapen mensenzielen in de belichaming van het vlees.

het zijn de holografische vormen die totaal anders zijn dat het Hogere wezen van de Ger-Adama die in dat paradijs licht te dromen. 

De beleving is zo echt, dat we niet in de gaten hebben dat het een illusie is.

Lilith doorzag dit scenario en dankte voor de eer. 

Naderhand is de Adam pas in de roes gedompeld en is Eva ontstaan.
Eva was lang zo sterk niet als Lilith en makkelijk beïnvloedbaar of te verleiden.
het is goed om eens te kijken naar het hoe en waarom Eva verleid werd.

In principe leefde ze nog lang en gelukkig in het paradijs, baarde nageslacht en alles verliep zoals gepland, zolang de Ger-Adama maar niet zou ontwaken en zou doorzien dat het allemaal een illusie is.

Maar aangezien de kwade machten zich voeden met de emoties die de mens heeft en er in de tuin geen mindfuck heerste en dus de Archontische machten door gebrek aan negatieve energetische voeding hun macht verliezen en verteren, bedachten ze een listig plan.

Adam en Eva waren naakt en hadden daar geen moeite mee want schaamte, lust en begeerte bestond niet. Er was geen angst en niemand werd gemanipuleerd of tot kwaad aangezet.

Hier brak het moment aan dat de Demiurg de materie schiep.
Het speelveld dat wij ervaren als het wereld toneel. 

Door van de verboden vrucht te eten zou de mens tot een bepaald bewustzijn komen waardoor ze verbannen werden uit de paradijselijke tuin van Eden.

Dit bewustzijn zou dualiteit veroorzaken en in plaats van eeuwig in die tuin te kunnen vertoeven werd de mens onderhevig aan het rad van sterven en geboorte en zo zou de mens eon na eon als een in een draaikolk blijven reïncarneren. Op deze wijze zouden we als mens, levende in totale onwetendheid de Archontische machten de voeding geven die zij nodig hebben om te overleven. Zij manipuleren de menselijke geest met mindfuck en de mens wordt er knettergek van en produceert op deze wijze de negatieve energie waar zij zich mee voeden.


Pas in het Nieuwe Testament openbaart de Ware Bron van Zijn zich aan de mensheid dankzij het gebed. In totale verwarring en de wanhoop nabij Bid de mens tot God. Niet te verwarren met de god die vanuit het oude testament aanbeden wordt, maar de zuivere Bron.

Dat betekent dat de mens die naar binnen keert weldegelijk in staat is om door te dringen tot de oerbron. Je bent namelijk de oerbron zelf, al leef je in het ongewisse daarvan.

de ziel is gevangen in het duivelse spel van de Demiurg, maar in ons hart overstijgen we deze manipulator die er voor gezorgd heeft dat in deze matrix gevangen zitten.


God als Alomtegenwoordige Bron is volmaakt bewustzijn waarbinnen alles manifest is, dus ook de demiurg en consorten.
Het is de kern van al wat is. de smeekbede is gehoord en op deze wijze ontstond het verlossingsverhaal waar in het nieuwe testament over bericht wordt.
De Christus dienen we niet te verwarren met de mens Jezus.
De uiterlijke vorm is slechts een fysieke vorm waar de Christus manifestatie in kon incarneren.

Hij heeft ons door die manifestatie laten zien wie wij in essentie zijn.

Nogmaals, het gaat niet om de uiterlijke vertoning die in de kerken aanbeden wordt.
Dat is pure misleiding. ook de kruisiging is van een totaal andere orde dan men ons wil doen laten geloven.
In het hoofdstuk Yoshua geef ik uitleg over de komst van de Christus en de boodschap.


Je Bent Het Licht Zelf, keer naar binnen en de waarheid zal zich aan je openbaren. 


Rating: 0 sterren
0 stemmen