Jeru-Salem

De Tempel die in de geschriften genoemd wordt, waar eenieder de hoeksteen van is, is het huis van de ziel, het lichaam. De Heer, of de Koning nadert zijn Tempel, het hart waar de mens Hem toelaat, daar daalt Hij in. God zal pas tot je komen als jij Hem daar toelaat. Je bent de hoeksteen, de Tempel in metaforische contemplatie geen uiterlijke vorm.

Je dient als mens de poorten van de tempel in je hart te openen. M.a.w. dien je het nieuwe Jeru-Salem neer te laten dalen, niet te verwarren met het Jeruzalem.

Hier ligt de historische sleutel van het probleem. De nieuwe stad Jeruzalem waarover gesproken wordt, is niet een stad van steen en cement.
Het is de goddelijke kennisopenbaring die je Jeru-Salem schenkt wanneer deze hartstad van vrede op je neer zal dalen.

Jeru-Salem daalt op je neer als je als mens de innerlijke tweestrijd overwonnen hebt. Maar zolang je door deze innerlijke tweestrijd een uiterlijke strijd voert, zal er geen Jeru-Salem op je neer dalen.

De schrift geleerden en godsdienstleraren uit de oudheid hebben veelal  voor een Babylonische spraakverwarring gezorgd.
De volgelingen waren destijds vrijwel allemaal analfabetisch en moesten alles via preken aanhoren.

Als ik Jeru-Salem uitspreek en ik leg niets uit, dan zult u het verstaan alsof ik Jeruzalem zeg.
In Israël spreekt men daarom van het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende stad uit de hemel, niet over het Jeru-Salem, de bewustwording van de ware Zijnstoestand in het eigen hart. De hartstad van Vrede is de ontwaking uit de roes van onwetendheid.  De sleutel tot het ontwaken ligt in jezelf, niet in een een of andere kluis, anders dan in de kluis van je hart

 

Deze spraakverwarring heeft de afgelopen eeuwen duizenden mensenlevens gekost en er is er niet één die tot de ontdekking gekomen is dat het hier om een spraakverwarring gaat. Het zou zoveel beter zijn als er eens uitleg over werd gegeven in de synagogen en de moskeeën daar en over gehele aarde. 

 

Als het volk zou weten dat er ten tijde van de mondelinge uitleg een spraakverwarring geweest is, komt men misschien wel tot het inzicht dat ze God werkelijk in het hart moeten zien te vinden en niet buiten zichzelf.
Er hoeft geen tempel voor gebouwd te worden en er hoeft geen moskee gesloopt te worden. Jeru-Salem komt tot je wanneer jij er klaar voor bent, ongeacht de plaats waar je dan ook mag wonen op deze aardbol.

 

Rating: 4.1666666666667 sterren
6 stemmen