Je persoonlijkheid  verdwijnt en maakt plaats voor een emotieloze levensvorm die louter gebaseerd zal zijn op productiviteit ten behoeve van het kwaad en jou verre te houden van je terugkeer naar de Bron.

Tijd voor de omwenteling


Wat we zijn is verschillende indrukken van onszelf. We zijn één groot, goddelijk bewustzijn.
Het is tijd voor de omwenteling rond de gedachte wie we denken te zijn en wat we onze kinderen op school leren.
Al generaties lang is het onderwijs gebaseerd op empirische wetenschapskennis en is in wezen een indoctrinatie systeem dat exoterisch onderwijs levert waarbij er verkeerde educatie en informatie gedoceerd wordt.

Alles staat in het teken van carrière maken en economisch belang, hoe nog rijker te kunnen worden ongeacht hoe ernstig dit ten koste gaat van Gaia, moeder aarde.

Als kind weet je in de diepste kern dat we allemaal één zijn. Maar omdat ouders zelf al met een verkeerde paplepel gevoed zijn, nemen de kinderen deze waarde en normen over.
Natuurlijk is spelen de voornaamste behoefte om je goed te kunnen ontwikkelen, maar al vanaf de peuterspeelzaal wordt je als kind al aan de hand van empirische kennis gevoed.

Hoe vaak kinderen al niet met het gebaar van centjes verdienen rondlopen, wrijvende met de duim over de wijsvinger en middelvinger, duid aan dat de kinderen al vroeg uit hun staat van goddelijke zuiverheid weggedreven worden, een boze wereld in waar het om geld en macht draait.

Citaat:

“Het empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis voornamelijk of geheel voortkomt uit de ervaring. Volgens de kennistheorie van het empirisme bezit de mens geen enkele vorm van aangeboren kennis, en moet bij de geboorte zijn geest opgevat worden als een onbeschreven blad”

Einde citaat Wikipedia

Dit is dus niet geheel waar omdat we geen onbeschreven blad zijn. Alle kennis van de ontstaansgeschiedenis van de mens en zijn daadwerkelijke doel van het leven, ligt vast in het hart en opgeslagen in de Akasic bibliotheek waar alle informatie, van alle levens die de mens geleefd heeft, liggen opgeslagen.

Het is deze bron die aangeboord dient te worden om tot de ware kern door te dringen. Niet direct voor de peuter, kleuter en opgroeiende kinderen, die moeten lekker kunnen spelen zonder geïndoctrineerd te worden over hoe het leven in elkaar steekt, terwijl het anders is.

Onderwijs dient meer gebaseerd te zijn op esoterische en gnostische wijsheid. Daar nu mee beginnen zal de wereld ten goede komen. Het is natuurlijk wel een feit dat al doende men leert en door het opdoen van ervaring je jezelf verrijkt. Maar laat de stof dan wel juist zijn.

Er zijn natuurlijk op het gebied van vakbekwaamheid goede opleidingen. Deze zouden volledig gefocust moeten zijn op de praktijk. Een bakker leert broodbakken omdat hij het aan de lijven ondergaat. Dat geld ook voor een timmerman, een boer, noem maar op. Dit betreft ambachten die de bevolking ten goede komen. Maar opleidingen die alleen maar in het leven geroepen zijn om de empirische wetenschapskennis hoog te houden, hebben geen enkele meerwaarde in het proces van de vervolmaking van je wezen.

Ben ik tegen de wetenschap? Nee, er gebeuren ook goede dingen, maar ook heel veel onzinnige geldverslindende zaken die kant noch wal raken. Er worden miljarden gestoken in o.a. de ontwikkeling van artificiële intelligentie, wat uiteindelijk alleen maar tegen ons menszijn zal gaan werken. Het lijkt allemaal heel onschuldig, maar kijk maar eens om je heen hoe mensen zwaar verslaafd geraakt zijn aan hun telefoontje of computer. Het is een vooropgesteld plan geweest om mensen te verblinden voor waar het werkelijk om gaat. De mens blijft incarneren zolang ze niet de cirkel weten te doorbreken die ons terug zal leiden naar de Bron.

Natuurlijk is het handig om een telefoontje op zak te hebben, maar het beeld wat in de samenleving zichtbaar is, is zorgwekkend. Op deze manier is er een alomtegenwoordige verdoofdheid bewerkstelligd die je de kans ontneemt om naar het Licht te kunnen keren.

Het is het opstap portaal naar artificiële intelligentie. Je bent straks zo gewend aan interactieve vernuftigheid, dat het je tweede natuur wordt. Het probleem is dat men niet door heeft dat het de Geest dood en de ziel nog wel duizendenjaren rond zal blijven dolen in het cyclische incarnatieproces.

Daar dienen we een halt tegen te roepen want aangezien het feit dat we een eenheid zijn, gedreven tot individualisme zal de heelheid van het Zijn alleen maar langer op zich laten wachten en zegeviert de demiurg. Dat moeten we niet willen.


citaat uit de Bhagavad Gita  over Empirisme


God ruimt in de rij van zaken die Hij als kennis beschouwd, geen plaats in voor de empirische kennis. Deze behoort derhalve met alles wat buiten Zijn kennis valt tot het domein van de onwetendheid.

Het misverstand dat empirische kennis de ware kennis zou zijn, heeft geleid tot zo’n misbruik van haar ontdekkingen en uitvindingen, dat de hele aarde er dodelijk door verziekt is. Alleen indien de mensheid zou gaan leven volgens de esoterische goddelijke kennis, zal de aarde er bovenop kunnen komen. Het redden van de aarde is overigens niet het ware doel voor de mensheid. Dat is het dienen van God en niet anders. Wel leidt een zuivere toegewijde dienst aan God ertoe dat de aarde van alle menselijke overlast verlost raakt en zich herstellen zal, als dat al niet te laat zou zijn. Zou de aarde niet meer kunnen herstellen, dan zijn er in de kosmos andere oorden waar goedwillende stervelingen als mens kunnen worden wedergeboren om hun geestelijke leven te vervolgen. In de onafzienbare geschiedenis van de kosmos zijn als gevolg van blinde uitbuiting, bevorderd door de ontdekkingen en uitvindingen van de empirische kennis, talloze planeten onbewoonbaar geworden. Wie uit Gods wil en kennis leeft, heeft voldoende aan een simpel dak boven zijn hoofd en een eenvoudig maal. De aarde heeft leeftocht voor tientallen miljardenmensen die niet meer nemen dan dat ze werkelijk nodig hebben. In een Godbewuste samenleving leidt niemand gebrek.

Ontstaan daarin toch hongersnoden, die de mensheid zou decimeren, dan blijkt daaruit Gods zoete wil en verlaat men in algemene vervoering zijn lichaam om God elders in de kosmos te kunnen dienen, of voorgoed naar het paradijs van kennis te gaan, waar eten geen noodzaak is, maar slechts een spel.

Voor wie vervuld van kennis is, is zelfs de meest benauwde materiële situatie niets anders dan een wijd openstaande poort naar Gods Koninkrijk. Wie slechts empirische kennis echter tot maatstaf neemt, vind zelfs in deze materie de meeste poorten en deuren gesloten tot een Hoger bewustzijn.”


Einde citaat.

ander citaat betreffende de gsm. citaat van: Dirk Permalink

De grootste bedreiging komt van de Gsm's die we allemaal in onze zak hebben zitten en waar we aan verslaafd zijn geraakt : de GSM is met opzet verslavend gemaakt waardoor op een bepaald punt iedereen er aan verslaafd is. Vervolgens zal er een sterk signaal via de GSM verzonden worden en zullen de mensen die dan hun GSM gebruiken zombies worden

einde citaat

Grafeenoxide / Black Goo


ik citeer nog maar eens een keer. Bronvermelding:

Spaanse onderzoekers kwamen onlangs tot de ontdekking dat de ‘coronavaccins’ van Pfizer en AstraZeneca voor het grootste deel uit grafeenoxide bestaan. Wat is grafeenoxide en wat doet het?

Het gaat hier om nanodeeltjes die in de bloedbaan en in iedere cel van je lichaam terechtkomen, legde medisch expert Jane Ruby uit in de Stew Peters Show. Deze deeltjes beschadigen het celmembraan, de beschermende barrière van een cel. “Dat is heel gevaarlijk,” waarschuwde dr. Ruby, die daarbij verwees naar dit onderzoek.


Dit materiaal is niet veilig

De gezondheidseconoom wees erop dat grafeenoxide kan leiden tot apoptose, oftewel geprogrammeerde celdood. Dat betekent dat de cellen zichzelf vernietigen. Ook veroorzaken de nanodeeltjes oxidatieve stress. “Dit materiaal is niet veilig.”

De vaccinmakers hebben het publiek niet geïnformeerd over het feit dat er grafeenoxide in hun coronavaccins zit. Je kunt je dus afvragen wat er nog meer in zit. “Dit is een nachtmerrie buiten iedere proportie,” aldus dr. Ruby.

Het is vergif

Presentator Stew Peters voegde toe dat de overheid zelf zegt dat dit een giftige substantie is die niet geschikt is voor menselijke consumptie. “Het is vergif. En dat is wat er in die prikken zit.”

De Spaanse onderzoekers zeggen bovendien dat het materiaal erectiestoornissen kan veroorzaken en schadelijk is voor sperma. Deze bijwerking is volgens hen gerelateerd aan een laag zinkgehalte als gevolg van de aanwezigheid van grafeenoxide in het lichaam.

zie ook filmpje van Helma Broekman: uitleg over Grafeen in vaccin