Dertig jaar geleden ontstond er een heftige discussie tussen mij en iemand die de wetenschap aanhing en fel verdedigde dat God niet zou bestaan en dat we door natuurlijke selectie ontstaan zijn en van de apen af zouden stammen. Hij verdedigde Darwin en de evolutietheorie en zwoer erbij dat hij dood neer zou vallen als zou blijken dat ik gelijk had en er geen evolutie zou zijn.

Inmiddels zal deze persoon dus wel dood zijn neergevallen, omdat de mens niet van de aap afstamt en niet door natuurlijke selectie, volgens de evolutie theorie ontstaan is. Meer en meer bewijzen komen aan het licht dat we een god creatie zijn, iets wat ik altijd al geweten en gevoeld heb ondanks dat ik zeker niet in een religieus nest ben opgegroeid.

Dat is achteraf gezien alleen maar goed geweest omdat ik de wereldreligie nu niet bepaald een goddelijk elan vind hebben. Maar laten we even terug in de tijd gaan. Darwin heeft zelf aangegeven dat zijn theorie geen vaststaand feit is en dat de theorie makkelijk weerlegd zou kunnen worden.
Het feit dat de theorie voor waar is aangenomen, heeft alles te maken met zakelijke belangen waarbij een straffende god in de weg zou staan.

De Industriële en technologische evolutie kon pas echt van de grond komen als het obstakel god uit de weg geruimd was. Met de evolutie theorie op zak, werd de baan vrij gemaakt en sindsdien is de aarde volledig uitgemergeld voor zakelijke belangen en economische belangenverstrengelingen van belanghebbende bedrijven en staten.

De macht van de kerk is de afgelopen 100 jaar ook zeker minder geworden, wat ik alleen maar toe kan juichen, omdat ze gewoon niet deugd in mijn ogen, los van de liefde die ik voel voor haar trouwe volgelingen die ook niet beter wisten dan wat er met de paplepel is ingegoten.

Ik heb me altijd fel verzet tegen de evolutietheorie en dat is niet zonder reden geweest.
Dan, het zal halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw geweest zijn, vind ik de bevestiging van mijn gelijk in het toen zeer controversiële boek “Degeneratie, het einde van de evolutietheorie” door Peter Scheele. Het toonde aan dat we degenereren en dat er geen opbouw plaatsvind van genen zoals de evolutietheorie beweerd. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en kunnen we tot in de diepste wortel van ons DNA doordringen, iets wat Darwin in zijn tijd niet kon.

Nu blijkt er wel evolutie te zijn, maar in een heel andere vorm, namelijk geestelijke evolutie of groei.
Nu blijkt ook dat de signatuur van de schepper in ons DNA is achtergelaten zodat we nu voor de volle 100% zeker zijn dat God achter de creatie van de (Hogere) mens zit en niet een aap.
Waar wel evolutie kan zijn, is in de lagere soorten, de mens is te uniek om door louter toeval geworden te zijn wie we zijn t.o.v. het dierenrijk.

Dus ja, er is wel evolutie, in de flora en fauna op aarde, maar dan wel in degenererende zin en niet zoals Darwin meende te hebben waargenomen. Peter Scheele heeft wat dat betreft de spijker op de kop geslagen en wat betreft die wetenschapsaanhanger die zij dat hij dood neer zou vallen als er geen evolutie zou zijn, zoals hij dit op school geleerd had, mmm, ik weet niet of hij nog leeft.
weet je, de tijdgeest leert ons hoe alles werkelijk werkt en zolang er geen volledige informatie is, kun je eigenlijk geen strijd voeren omdat alle partijen in het ongewisse verkeren. En ja, ik verkondig graag dat we flink besodemieterd zijn, maar zie ook in dat de kennis van nu destijds niet voor handen was.
m.a.w. we moeten niet oordelen over de opvattingen van de andersdenkende. Het is de graad van ontwikkeling binnen het geestelijke evolutieproces, dat poorten openen en sluiten.

Vandaag een mooie ontwikkeling doorzien, maar morgen dient de nieuwe dag zich weer aan met nog grotere en meer onvoorstelbare mogelijkheden en ontwikkelingen.

Vandaag verzet je je tegen wat je om je heen ziet gebeuren in de wereld, en morgen begrijp je de essentie pas.

Op deze pagina hou ik jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en zal zo nu en dan ook interessante filmpjes posten.