Pronken met pracht en praal van de vernietiging van mensen How Bizar


Kijk, als mens snap ik best dat je emotioneel verbonden raakt met gebeurtenissen die in je leven zijn voorgevallen. Daar hoor je me ook niets van zeggen. Onze jongens maken het mee, lopen trauma's op, maar blijven ook roepen dat ze gestreden hebben voor het vaderland. Maar dat is niet zo, dat is de ingepeperde boodschap. Waar je voor gevochten hebt, of, nog voor aan het vechten bent, is dat er een wapenindustrie is die omzet moet draaien en dat er duistere machten zijn die gevoed moeten worden, daar wordt voor gestreden. de mens heeft geen vijanden, het zijn de machten die jou er in doen laten geloven dat er vijanden zijn.

Alles is één buiten jou bestaat er niemand, wie kan dan de vijand zijn?

Oorlog voering in de wereld.

Het voeren van oorlogen is een welkome opsteker voor de wapenindustrie en het geeft voeding aan de Archonten. Zonder conflicten in de wereld kunnen zij niet bestaan.

Het probleem is dat oorlogvoering altijd ten koste gaat van de bevolking die daar helemaal niet op zit te wachten. Van nature is de mens een zeer liefdevol wezen.

Maar mensen worden met enorm veel leed opgezadeld en worden hierdoor emotioneel zeer zwaar beladen. Mensen gaan elkaar haten, staan elkaar naar het leven en verzinken in verdriet als een familielid omkomt in de strijd. Vaak wil men represailles uitoefenen om het leed te ledigen, maar sticht men daar zelf weer andere brandhaarden mee aan van vergelding en zo blijven conflicten eindeloos door woekeren zonder dat er nog iemand door heeft waarom het te doen geweest is.

Feit is, dat de demonische en Archontische machten de mens geschapen hebben als slaven ras om hen van voeding te voorzien. Dat kon alleen maar bereikt worden als de mens een stom kuddedier zou zijn, want hoe je het ook went of keert, dat zijn we.

De kern is wel goddelijk, maar het omhulsel is dom en volgzaam en we laten ons door het omhulsel leiden, we denken dat we dat zijn. Dus als ik zeg dat rode bieten giftig zijn en je gaat ermee aan de slag zoals je met elk conflict was de media haalt aan de slag gaat, dan garandeer ik je dat we over 5 jaar een oorlog om giftige bieten hebben, terwijl ze helemaal niet giftig zijn.

Waarom worden oorlogen in stand gehouden?

Buiten het feit dat ze de voedingsbodem zijn van de duisternis, heeft de duisternis aardse allianties.
de wapenindustrie is er een van, maar ook liefdadigheidsinstellingen en filantropische instellingen varen we bij oorlogvoering. De grootste machtshebbers kunnen zich d.m.v. waanzinnige oorlogen exorbitant verrijken. Zij houden regeringen van de domme omdat zij maar een spil op het echte wereld toneel zijn en vaak niet eens begrijpen en doorhebben wat er nu echt speelt op het wereld toneel.

Je kunt wel tegen Rutte zeggen dat hij het veld moet ruimen, maar voor hem in de plaats komt misschien nog wel veel erger terug. En dat geldt voor alle wereld regeringen. Nee, het grote regeren wordt vanuit een andere hoek gedaan. Leiders die er van kindsbeen af aan zijn ingegroeid en dan het ik het over de 1% waar David Eyck het veel al over heeft. Later benoem ik deze clans nog op de site onder de kop C19 en elders op de site.

Ik denk zelfs dat regeringsleiders niet eens op de hoogte zijn van de ware covid 19 agenda. Ze volgen slechts op wat de hogere klasse leiders hen opspeld. Ik geloof dat ze oprecht geloven in hun goede bedoelingen. En weten ze er wel van, dan zijn het spelers op ingezette paden om de doelen te bereiken.

Zo wil ik ook nog ingaan op het vraagstuk wereldreligie en hoe zij in een grijs verleden de machtshebbers waren die de wereld domineerde en naar eigen hand zetten.