Matricide van moeder aarde


Zarathoestra

“Waartoe ben ik geschapen? Tot welk doel leidt mijn existentie? Er wordt roofbouw op mij gepleegd. De gaven van mijn vruchtbaarheid worden verkwanseld.

Machtswellust en uitspattingen van menselijke willekeur kiezen mij tot doelwit. Niemand is mij tot hulp gesteld. Op geen erbarmen kan ik rekenen. Zo wend ik mij tot U, o God, als mijn laatste toevlucht; Ontferm u over mij en mijn vruchtbare akkers”.

(De Perzische profeet Zarathustra.

Zesde eeuw voor Christus).

Hermus Trimegitus.

“O mens, waar spoedt ge u toch naartoe?

Ge zijd dronken; ge hebt de sterke dronk van onwetendheid met volle teugen tot u genomen; wordt nuchter; kijk omhoog met de ogen van het hart; als ge dit niet alleen kunt, of als ge dit ook niet alleen kunt, dan toch tenminste zij die daartoe wel in staat zijn. Dit kwaad van onwetendheid overstroomt de gehele aarde; zijn stroom sleurt de ziel mee die is opgesloten in het lichaam, en belet haar de havens des heils binnen te varen.”

Matricide,

De aarde geprostitueerd. ( geschreven 2012)

 

Er is sinds het ontstaan van moeder aarde altijd roofbouw op haar gepleegd. Dit is sinds de technologische en industriële revolutie, ongeveer alleen maar toegenomen. Op velerlei wijze is de aarde vergiftigd en zijn haar grondstoffen misbruikt.

Naarmate de tijd vordert, dringt de tijd ook. In onwetendheid prostitueert de mens moeder aarde. Zelfs de media, die meer tot last is dan een verademing, bericht over het uitmergelen van de aarde. De klaagzang is geen loze kreet. De aarde nu is stervende. Er zijn maar weinig mensen die zich erom bekommeren en de wetenschap, maar zeker ook het zakenleven ontkent de Matricide.

We hebben niet door dat de aarde tot hetzelfde zielenwezen behoort als wijzelf. Ook de aarde is een manifestatie van de talrijke God die we in essentie zijn. Logisch want toegeven zou een verval van hun bestaansrecht betekenen. Ik zou alleen al een dik boek kunnen schrijven over de wetenschappelijke empirische kenniseconomie, de vervuiling en de Matricide die er gepleegd wordt. Er zou geen spaan heel blijven van dit empirische gedachtegoed. Ik zal daarom mijn relaas tot een minimum beperken. Het is niet aan mij om te oordelen, nietwaar? Constateren en documenteren is mij genoeg. Met veel tumult laat men zich zorgelijk uit en zegt veel te doen aan het milieu. Ondertussen schieten de fabrieken als paddenstoelen de grond uit. Er wordt onder andere door de G8 zogenaamd geïnvesteerd in arme landen, maar dat is een farce.

Ze verkondigen in de media dat ze een x aantal landen de schulden kwijtschelden, wat op zich wel een mooi gebaar is, maar het gebeurt alleen maar omdat ze azen op de grondstoffen van die landen. De G8 zorgt niet voor werkgelegenheid in die landen, zoals ze wel rondbazuinen.

De landen moeten nieuwe veel duurdere leningen afsluiten in het westen om fabrieken te bouwen, zodat het westen in haar vraag om grondstoffen voorzien kan worden.

Wanneer het westen deze landen volledig geplunderd hebben, verlaten ze die landen die vervolgens met torenhoge schulden in de steek gelaten worden en zelf geen grondstoffen meer heeft om voor de eigen bevolking te kunnen zorgen.

Wereldwijd slibt de lucht dicht en is er giftige smogvorming. De adem stokt je in de keel.

Burgers betalen zich groen en geel aan milieuheffingen en moeten toekijken hoe deze gelden als subsidies weer terug het bedrijfsleven wordt ingepompt om de al volgepropte zakken van de zakenman te vullen onder het mom van het investeren in een schoner klimaat. Wordt toch eens wakker mensen.

We zien de vergiftiging van moeder aarde alleen maar toenemen. Rivieren sterven, ijskappen smelten en micro-organismen, planten, bomen, dieren en mensen worden ziek van de giftige uitstoot. Langzaamaan sterven we uit door de Matricide en de wetenschap dekt zichzelf in door zich te verschuilen achter rapporten die ons ervan moeten overtuigen dat het allemaal wel meevalt. Logisch, toegeven zou het einde betekenen van de geldstroom waar zij hun bestaansrecht aan te danken hebben.

We zien hoe regenwouden veranderen in woestijnen door kaalslag. De longen van moeder aarde leveren geld op, maar het kost ons het fysieke leven.

Landbouwgronden worden vergiftigd door pesticide en tal van andere giftige stoffen. Een rotte appel verkoopt nu eenmaal niet, dus spuiten we alles kapot om maar winst te kunnen maken.

Klimaten verzuren en veranderen door deze giftige uitstoot en zeeën slibben dicht door olie en algenplagen. De wereld is als een bus vol onwetende mensen die druk bezig zijn met ego strelende praktijken. Maar hoe je het ook went of keert, het is niet onze eerste prioriteit om de aarde te ontzien. Ons doel is om ons zielenwezen te vervolmaken.
Daarnaast is het leefklimaat in de materie het werkveld waar we zeker wel voor moeten zorgen. Ooit verwoorde ik de onwetendheid van de mens zo;

Niemand heeft door dat die bus allang een ravijn is ingereden en weldra op de rotsformaties op de bodem van het ravijn te pletter zal slaan. Eenmaal zover zal met zeggen: “Wier haben es nicht gewusst”.

Bossen worden opzettelijk ontgint en moedwillig in brand gestoken om aan de “vraag” naar grondstoffen om de consumptiemaatschappij te bevredigen. Steeds hogere vuilnisbelten omdat men tegen wil en dank blijft produceren omdat er nu eenmaal winsten gedraaid moeten worden. Zonder winst geen bestaansrecht, maar ten koste van wat?

Onzinnige, weinig kwaliteitsvolle troep wordt er geproduceerd om maar aan die winstcijfers te komen die het empirische economische denken voorschrijft.

We verstikken, steeds meer broeikasgassen tasten de ozon aan en de waterspiegels stijgen naar recordhoogten. Die invloeden zijn niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar. Moeder aarde is totaal van slag en ook ik raak van slag nu ik dit allemaal zit te schrijven.

Normaal sta je er niet zo bij stil, maar lente ruikt meer naar ammoniak dan wat anders en epidemieën groeien uit tot pandemieën. Er zijn insecten plagen en de meest lugubere dierenziektes steken de kop op. De geur van bloemen zit in flesjes en bloemen zelf zijn geurloos en dood gekweekt. Ik sla het stuk over de rampen maar over want ik word er misselijk van.

En dan nog maar niet te spreken over de honger in de wereld. Elke drie seconden sterft er een kind van de honger, terwijl er voldoende leeftocht is voor tientallen miljarden mensen, maar de duvel schijt op één grote hoop. Het is zo oneerlijk verdeeld in de wereld en het is de mens die het zijn naaste aandoet. Aan het kruis zei Jezus terecht: “Vergeef het hen Vader, ze weten niet wat ze doen”. Voorwaar ik zeg u, het is u vergeven, maar verander in godsnaam, verander.

De onwetendheid is iets wat de individu zelf zal moeten overwinnen. Ik weet dat het niemand kwalijk te nemen is, voor alles staat een tijd, ook voor het ontwaken. Een enkel leven in dit lichaam is te kort om de onwetendheid te overwinnen, al kan je het wel in een enkel leven bereiken door volledige toewijding, maar de invloed van de wereld waan is vaak te groot. Het is daarom dat we reïncarneren. Het vergankelijke lichaam kan nu eenmaal niet eeuwen ongeschonden in stand gehouden worden.

De ziel die onvergankelijk is zal daarom keer op keer indalen om het werk te volbrengen. Het ontwaken aan de Vader is een wakker worden uit de dronkenschap.

Het is een transcenderen van het tijdruimtelijke universum.

De mens die zich verbindt met het tijdruimtelijke bestaan, blijft eraan vastgeketend. Het ontwaken staat gelijk aan de veel besproken opstanding.

In onwetendheid ben je reeds dood, al denk je te leven, vandaar dat je als ego mens dient te sterven, niet fysiek. Daar is dankzij de exoterische kerk door de eeuwen heen veel verwarring over gezaaid. Voeding speelt een grote rol. Je bent wat je eet en al dat voedsel heeft invloed op je functioneren. Satwich voedsel zuivert de geest. En laten we eerlijk zijn, ook ik eet niet altijd wat ik zou moeten eten en voel dat het inwerkt op mijn gemoedstoestand.

 

Dat wil zeggen dat de stoffen van bepaalde soorten voeding het denken en doen zo negatief kan beïnvloeden, dat we er depressief van kunnen worden. Ik zal mezelf als uitgangspunt van mijn experimentele onderzoek stellen.

Ik ben behoorlijk depressief geweest en ik kon niet verklaren waarom ik me zo ellendig voelde. Dit zetten mij aan om te gaan snoepen, zonder te beseffen dat dit juist mijn gemoedstoestand verslechterde.

Ik heb jarenlang mijn maal gedaan met Snickers, chips en junkfood en spoelde dit weg met bier of witte wijn.

Daarnaast blowde ik 5 gram wiet per dag. Pas toen ik me meer Godbewust werd en besef kreeg van het feit dat ik mezelf aan het slopen was, kreeg ik door dat de stemmingswisselingen voor een groot deel voortgekomen waren door mijn manier van eten.

Ik ben een zelfanalyticus en begon een zelf experiment. Een maand lang at ik alleen maar gezonde voeding, zoals: komkommers, tomaten, Spaanse pepers, paprika’s courgettes, aubergines en wortelen. Hier maakte ik rauwkostsalades van en at niets anders dan dat.

Ik at geen vlees en dronk thee of water in plaats van koffie of alcoholische dranken. Het resultaat was na een week al verbluffend.

Ik voelde me goed, was energieker, vrolijk en opgewekt. Ik was niet gespannen of depressief meer.

De maand erop at ik volgens mijn oude eetpatroon en dat resulteerde erin dat ik suf was, depressief werd en zelfs dood wilde. Ik lag de hele dag op mijn bed en kwam er alleen maar uit om te blowen en te snoepen.

En sloot me volledig van de buitenwereld af. De maand erop at ik weer gezond en knapte vrijwel direct weer op.

Dit experiment heeft mij aan het denken gezet en het verklaarde voor mij hoe ik aan die stemmingswisselingen kwam, die in principe afgedaan werden als een lijden aan cyclothemie. Er blijkt dus gewoon veel meer achter te zitten. Het experiment was geslaagd en het zetten mij aan om me meer te verdiepen in de bijwerking van een aantal voedingspatronen.

Eigenlijk is het daarom ook heel logisch dat er in de Bijbel en de Koran voorwaarde gesteld worden aan voeding die je wel of niet moet gebruiken. Vlees eten mag, maar het wordt wel sterk afgeraden.

Verwarrende dromen ontstaan voornamelijk door een verkeerde voedingskeuze. Heet en zuur voedsel kunnen onbegrijpelijke droombeelden veroorzaken die je als mens volledig in verwarring kunnen brengen.

Vis veroorzaakt onreine gedachten van lust en begeerte, dit afgezien van het feit dat het vrouwelijke geslachtsdeel soms sterk naar vis kan ruiken, want dat staat los van de consumptie van vis.

Vlees veroorzaakt hartstocht en opwinding. Het maakt dierlijke instincten in de mens los. Agressie kan door het eten van vlees in je los gemaakt worden omdat het vlees doordrongen is van het dierlijke instinct. Het kan je instabiel maken en dierlijke ziektekiemen kunnen zich nestelen.

Voedsel dat te zout, te zoet, te zuur of te heet is, bedwelmd waardoor de stemming erg kan gaan wisselen.

 

Suiker maakt onrustig en wekt eveneens agressie op, zeker in combinatie met koffie. Suiker op zich is niet erg, mits met mate gebruikt, maar je zou er beter aan doen om de geraffineerde suikers zoveel mogelijk te vermijden omdat ze gebleekt is door beenderkool.

Dat wil zeggen dat de suiker door de as en kool van verbrande beenderen van dieren wordt gezuiverd. Deeltjes van deze as blijft in de suiker achter en kan kanker veroorzaken.

Gebruik je suiker, dan is de niet gebleekte suiker uit het reformhuis het beste.

Groente kun je het beste rauw eten uit eigen tuin zonder dat ze met pesticide is bespoten.

Gekookte groente is niet goed omdat het zo goed als geen voedingsstoffen meer bevat. Je kunt groente wel koken, maar dan zo kort mogelijk zodat alle essentiële stoffen behouden blijven. Het geeft je meer energie en beschermt je tegen ziekten.

Je moet het lichaam niet onthouden van de elementaire bouwstoffen, maar als je weet hoe je een Satwich (gezonde) maaltijd bereid, bescherm je jezelf niet alleen tegen depressiviteit, maar leeft ook veel langer en dat ik handig om de vervolmaking van je wezen te kunnen bereiken.

Voedsel is als het ware een medicijn tegen honger en kwalen.

De smaak is niet belangrijk, maar wel de gezonde medicinale grondstoffen die het lichaam zijn vitaliteit geven.

De nawerking van voeding, zoals Snickers is twee dagen. Na de tweede dag knap je weer een beetje op en kom je de depressie te boven.

Een enkele candybar is niet erg, maar het is niet gezond. Je moet er zeker je maaltijd niet mee doen. Op de aardappel na is ongekookt voedsel het beste voor je. Ook noten, vruchten en ontkiemde peulvruchten zijn het beste.

Wanneer je minstens éénmaal per dag peulvruchten, zaden of noten zou eten naast de dagelijkse prak, dan word je vitaler, energieker en veel helderder van geest.

Zuivel van de koe is ook goed, mits je het niet overdrijft. Een beetje melk per dag, een beetje boter en kaas is goed voor de geestelijke aspirant. D.w.z. dat de geest dwaalt en je ziek kan maken als je deze niet door goede voeding gedeisd weet te houden. Van alles een beetje is goed omdat te veel melk of melkproducten opwinding en hartstocht kunnen veroorzaken en daarnaast maakt het je overactief en hitst het de emoties op.

Om het lichaam te ontgiften doe je er goed aan om één dag in de week te vasten en dan alleen water te drinken. Het water zuivert zowel het lichaam als de geest. Verder zou je pas moeten eten als je honger hebt. Als je de kunst van matig eten toepast, went je maag eraan en zal het overgewicht en allerlei andere nare ziektes voorkomen.

Als je zou eten tot de maag voor driekwart gevuld is, is dat een stimulans voor het verbrandingsproces om overtollige vetten op te branden. Granen en rijst zijn erg goed verteerbaar en is een zuiver en goed product. De aardappel is zetmeel en zet aan.

Wanneer we meer op onze voeding zouden letten, ook wat de productie ervan betreft en we zouden de voorraden beter verdelen, dan zou er een einde komen aan de armoede in de wereld.

 

Tor slot wat voeding betreft. Massa productie heeft tot gevolg dat er geen liefde meer zit in de producten. De gemoedstoestand van de producerende arbeider is energie, deze energiegolven komen in het voedsel terecht en eet je als het ware de negatieve lading die het voedsel tijdens de productverwerking heeft geabsorbeerd. Het voedsel dient voor de consumptie ervan gereinigd te worden. Wassen helpt niet, maar het reciteren van de Gayatri mantra reinigt de voeding op energetisch niveau waardoor het gezuiverd wordt. De Gayatri mantra is een zeer sterke mantra die je in wezen voor meer dan alleen het zuiveren van de voeding toe kunt passen.

 

OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT

 

Bij spanningen of dreigend gevaar helpt het je beschermen tegen invloeden van buiten. Het maakt dat wanneer mensen binnen jouw cirkel komen, veranderen van negativiteit in positiviteit.

De mantra staat bekent als één van de oudste en krachtigste gebeden in de wereld. Deze mantra reciteren in jezelf, zuivert je gedachten en je omgeving.

Het effect van zaaien en oogsten

 

De wereld die we om ons heen zien is een door mensen zelf geschapen omgeving, ontsproten uit gedachtestromen. Deze schepping, of creatie vormt de realiteit van het moment waarin we leven.

De mens is vatbaar voor alles wat er om hem heen gebeurt en zal daarin opgaan om het eigen te maken.

De media speelt een zeer dominante rol in de vormgeving van onze huidige wereld en heeft invloed op de mind setting van de mens. Dat wordt ontkend, maar die invloed is er en is velen malen krachtiger dan men ons wil laten geloven.

Oké, laat ik het beeld schetsen om te laten zien hoe het mes aan twee kanten snijd.

 

Zaaien en oogsten

 

Regelmatig spreek ik oudere mensen, die vertellen dat ze bang zijn en haast niet meer over straat durven in de angst overvallen te worden. Ze refereren dan naar televisie programma’s zoals “Opsporing verzocht” en andere soortgelijke programma’s die aandacht besteden aan criminaliteit en dergelijke.

Het is een wekelijks portie drama dat de mensen thuis voor de buis absorberen.
dit leidt ertoe dat deze mensen steeds angstiger worden en haast niet meer over straat durven.
Tot zover is dat wel te begrijpen, maar je kunt je afvragen of het terecht is?

Laat ik het wat uit diepen. Op het moment dat deze kwetsbare ouderen over straat gaan, stralen zij die angst uit. In mijn prognose zaaien deze mens deze angst door te laten zien dat zij bang zijn om beroofd te worden. Alles heeft een trillingsfrequentie en voel je al op een afstand dat iemand bang is, of juist niet.

De angst die deze mensen zaaien wordt opgevangen door mensen die daar vatbaar voor zijn en veelal een laag zelfbeeld hebben, een strafblad hebben en eveneens dat beeld zaaien uit gekotst te zijn door de maatschappij, er niet bij horen, slecht zijn enzovoort.

Deze groepen zijn erg vatbaar voor de frequentie die door de bange ouderen wordt gezaaid.
Het zal dan niet direct gebeuren, maar er komt een moment dat zij in haar angst bevestigd zal worden en beroofd wordt en in het ergste geval ook mishandeld zal worden.
Hierdoor wordt het voor haar legitiem en noodzakelijk dat televisie programma’s zoals “Opsporing verzocht” het bij het rechte eind heeft. Het tegendeel is waar. De angst is juist door dit soort programma’s versterkt waardoor de ouderen deze angst is gaan zaaien en vervolgens geoogst heeft wat zij gezaaid heeft.

Dat geldt ook voor de dader. Deze had al een laag zelfbeeld en voelde zich al uitgekotst door de samenleving en zijn oogst is de bevestiging van zijn slechtheid.

Door de daders te straffen zullen ze in principe alleen maar slechter worden omdat de bajes een broedplaats is voor criminele samenscholing, waar men zich baas boven baas zal profileren.

De samenleving drukt daar nog eens een stempel op door een wij en zij cultuur te scheppen en zo voer te creëren voor nog meer programma’s op de televisie om die cirkel in stand te houden.

De dader van een delict voelt zich niet begrepen, maar is in de kern niet slecht. Het zijn de scheppende gedachtestromen die iets tot goed of slecht definiëren.

Zou de media zich niet inlaten met dit soort programmeringen, dan zal er veel minder reden zijn om je angstig te voelen, waardoor je ook minder angst zal zaaien. Dit met als resultaat dat er meer vrede zal heersen in de wereld.

De dader heeft totaal geen perspectief en blijft in zijn cirkeltje draaien als er niemand is die uit kan leggen hoe deze processen werken.Zaaien en Oogsten, in de bijbel niet gaande over het zaaien en oogsten van granen en fruit.

 

Bij elke stap die je zet, zaai je en pluk je er vruchten van, bitter, zuur of honing zacht en zoet. Het is aan JOU!