Het Slangenvuurstelsel.

(Citaat: Bronvermelding: Microsoft Corporation/Het Spectrum).

Esculaapslang, de meestal bruine, tot 2 m lange, niet giftige Europese slang Elaphe longissima (familie Ringslangachtigen), voorkomend van Noord-Spanje tot in West-Azië. De noordgrens van het verspreidingsgebied loopt door Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland (Passau). Het dier schijnt door de Romeinen ook in ‘kuuroorden’ gehouden te zijn, als symbool van Aesculapius. Esculaapteken, afbeelding van een met een slang omkronkelde stok, genoemd naar Aesculapius, de god van de geneeskunde (zie ook dracunculiasis).

Dit teken is een internationaal erkend symbool voor de medische beroepen geworden. Uitgevoerd in rood op een witte achtergrond is het een door de World Medical Organisation erkend, op auto's te voeren herkenningsteken voor artsen.Het Slangenvuurstelsel volgens Hendrikus de Gelukkige

 

De Bijbel en alle andere heilige schriften spreken in orakel. Je dient als mens door het orakel heen te prikken wil je bevatten wat er bedoeld wordt en wat de boodschap achter het orakel is. Op mijn pad ben ik diepgegaan, veel dieper dat oppervlakkig aannemen dat de slang voor het kwaad staat. De kerk is een exoterisch orgaan en plaatst het kwaad buiten zichzelf. Ze symboliseert dat in de slang, die volgens de kerk voor de duivel of satan staat. Maar is dat ook zo? Het Slangenvuurstelsel wordt ook wel de levensboom genoemd.

Er hangen twee slangen in die de mannelijke en de vrouwelijke energie symboliseren. Ook symboliseert het de dubbele helix van het menselijk DNA.  Ze staan in verbinding met de zeven chakra’s.

 

1.De wortelchakra

2.De sacraal chakra

  1. De Navelchakra
  2. De Hartchakra
  3. De Keelchakra

6.De Voorhoofdchakra en

7.De Kruinchakra.

 

Zij staan afgestemd op de zevenvoudige harmonie van het universum. Zeven is om o.a. die reden een magisch getal. God schiep Al, dat goed was, dus ook de slang. Het slangensymbool staat voor inwijding en wijsheid. De esculaap is daar een afgeleide van. Het geheim van de slang is verbonden met het geheim van kennis van leven en dood en het overwinnen van de dood door liefde.

De esculaap staat gelijk aan de Hermesstaf, waar officieel twee slangen in hangen. Het is ook de staf die door Mozes gedragen werd en op zijn commando in een slang veranderde.

Maar meer dan dat is de Hermesstaf het symbool van hoogste inwijding. Het symbool van het Slangenvuurstelsel is onze wervelkolom, waar alle chakra’s langs lopen.

Als het Goddelijke zich in de mens ontwaakt, verbind het de plexus-sacralis, het heiligbeen als wortelstelsel met onze schedel, de kruin (Golgotha), uitlopend in de pijnappelklier of Epifyse, gesymboliseerd in de knop van de Hermesstaf.

De twee slangen op de esculaap en de Hermesstaf, staan in esoterische termen voor “Adamas en Heva”. Dit is een afgeleide van de oervorm, de Ger-Adama, de eerste geestelijke androgene vorm van de mens, mannelijk, noch vrouwelijk.

De val in de materie heeft deze androgene vorm gesplitst in de Adam=man en de Eva= vrouw, benamingen die al in de Adamas en de Heva verwerkt zitten. Van één is twee gemaakt. We weten dat we als mens beide aspecten in ons meedragen. De man heeft een vrouwelijk aspect, genaamd de anima en de vrouw heeft een mannelijk aspect, genaamd de animus.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen