Het begrip van tijd is een illusie. Het begrip van vijanden, is zinsbegoocheling, het is een manifestatie van je eigen verbeelding. Laat je dit toe, dan zal het je verteren, maar zodra het inzicht tot je komt dat het allemaal illusie is, dan verdwijnt het en ben je vrij.

Geen macht zo sterk dan je eigen scheppende macht. Jij bent de schepper van je eigen universum. Alles manifesteert zich zoals jij je dat zelf inbeeld.

Je bent het Licht, je bent al gerealiseerd. Dat wat je waarneemt is het reeds afgelegde pad in review.

Al wat is, is één. Ik ben het Al en alle aspecten van mijn Zijn komen tot uiting in jouw. Elke strijd die de mens voert is een strijd tegen zichzelf. Buiten het Ene is er niets. Waar vecht je dan tegen? De grootste vijand is onwetendheid, overwin de onwetendheid in jezelf en alles zal verhelderen, verlichten in dát Ene, wie je werkelijk bent.


Hij die naar binnen keert zal de ware Chreïstos Bron ontmoeten en zien dat hij het Zelf is.


Christus incarneerde in het vlees, oh mens verwar mij niet met het zwakke aftreksel dat door uw wereld religies geschapen is, zij kussen een kruis en aanbidden het vlees van mijn beenderen, maar geen van allen heeft de ware Christus ooit toegelaten.

Het woord is verbasterd en de mensen zijn aan aardse systemen geketend en er is uit naam van de Vader hel en verdoemenis gepredikt.

Laat u niet langer misleiden want de god van het oude testament, de schepper van de materie is de vader niet. De tijd is rijp, de schellen vallen van de ogen, zie en ervaar. Zie de eeuwen lange misleiding van uw religieuze instituten.
Zij hebben zich verrijkt over uw rug en van den domme gehouden uit eigen belang.

De schepper van de materie, die zich in het oude testament al aanprijst als een jaloerse god (wat impliceert dat hij niet alleen is), is de demiurg, voortgekomen uit de(gevallen Sophia)(de wijsheid, ofwel het vrouwelijk aspect van de vader en de Zoon).

Een eenzijdige creatie die Zij verborgen wilde houden. Hij, de Demiurg kreeg de naam Jaldabaoth, wat zoveel betekent als oerlelijk ongoddelijk wezen. De Sophia verborg hem op een troon tussen wolken, ver van de Vader. Daar zit de Demiurg nog altijd (Orion), van waaruit hij zichzelf Archonten schiep.

Zij voeden zich met de energieën van de mensen die door hen geschapen zijn. Deze energieën waar zij zich mee voeden bestaan voornamelijk uit angst, verdriet en bloedvergieten die zij uitstorten over de aarde. De mens wordt overgoten door mindfuck om dingen tegen zijn goddelijke natuur in te doen. Moord en doodslag, oorlog na oorlog, seksuele escapades. Alles trilt op een bepaalde frequentie en zolang we op dit lage niveau trillen en ons mee laten slepen in deze duivelse indoctrinaties, blijven we verbonden aan het cyclische bestaan, verkerende in een ziekelijke onwetendheid. Daar zinspeelt de Demiurg op.

De tijd waar we nu in leven is voorspeld als een tijd waarin we grote vooruitgang kunnen boeken en kunnen ontwaken uit de greep van de demiurg. Kennis neemt toe, maar ook de invloed van het kwaad omdat deze voelt dat de eindtijd is aangebroken.

De man met de kruik betekent het waterman tijdperk, wat als eindtijd in de bijbel beschreven staat. Hat laatste avondmaal is het maal dat we tot ons nemen, dat de onwetendheid als een sluier weg zal nemen, het vertrek is de bruidskamer waar de eenwording met de Vader als een huwelijk voltrokken zal worden.

Het is niet zoals de kerk zegt dat je god buiten jezelf moet zoeken. Je bent de God van het gehele universum. Je Bent het Zelf. Christus gaf als antwoord op de vraag van de discipelen die Hem vroegen waar ze Hem zouden kunnen vinden als Hij ten hemel was opgestegen.
Hi zei Ik ben in u en rondom u. Met andere woorden; Ik Ben al wat is. Ik Ben de aarde met alles wat daarop leeft en beweegt. Ik Ben u en uw naasten. Ik Ben Alomtegenwoordig. Hij zei daarmee dat Hij jou en mij tegelijk is. Wij Zijn de Christus. Ontwaak uit de boze droom en je zal het Zelf weer ZIJN. In u en rondom u, m.a.w. zoekt en gij zult vinden in de schelp van het hart.


De Demiurg schiep het lichaam, maar het was de Sophia die de Vader ertoe bewoog om de levensadem erin te blazen, want het lichaam bleef levenloos liggen na de Archontische en demiurgische schepping.

De eerste verwijzing in het O.T. waar de demiurg aangeeft een jaloerse god te zijn, geeft aan dat hij kennis had van de idee dat zijn moeder de  Sophia groter moest zijn dan hijzelf, maar hij kent de Vader niet. Dat verklaart de onwetendheid die als een roes over ons ligt. Als het lichaam het bewustzijn van de demiurg bevat, dan is de oer kennis van ons wezen  in de vergetelheid gebracht. De meeste mensen stellen zich de vragen die in verband gebracht kunnen worden met die vergetelheid, namelijk; wie ben ik? Wat doe ik hier? Waar kom ik vandaan, wat is het doel van mijn bestaan? Eeuwen lang wordt de duivel aanbeden als scheppende god zonder te weten wie of wat nu echt de Vader is. Dat is niemand kwalijk te nemen, want we wisten niet beter. Althans, het volk wist niet beter. Trouw hoorde zij in de kerken de hel en verdoemenis aan en dat men zou branden in de hel als ze geen boete zouden doen, wat over het algemeen te vertalen is naar geld in het zakje doen om de kerk te verrijken, maar uiteindelijk is er geen andere hel dan de wereld waarin we leven. Dit is het duivelsoord waar we als zielenwezens gevangen zitten in het cyclische bestaan en er is geen ontsnappen aan tenzij we ontwaken uit deze illusie. ( We leven in de Matrix)

De wereld is een grote illusie, een holografische droomwereld waarvan we denken dat het realiteit is, maar het is niets meer dan een boze droom. De mens is als slavenras gecreëerd en verleid om tal van redenen, zoals de energetische laag trillende niveaus om de “goden” te voeden en zoals in de bijbel beschreven staat werd de Adam in een diepe slaap gebracht, waar we in principe nog altijd in zitten.


Zie: Het geheimboek van Johannes om te begrijpen wie de Demiurg is


Rating: 4.2857142857143 sterren
7 stemmen